"Savęs pažinimas ir profesijų tyrinėjimas per 4 žingsnius" (7 ir 8 klasėms).

Aprašymas

Tęstinės karjeros ugdymo dirbtuvės, kuriose kūrybiški ir praktiniai pratimai pateikiami per keturias karjeros planavimo sritis: Savęs pažinimo sritis, Karjeros galimybių pažinimo sritis, Karjeros planavimo sritis, Karjeros įgyvendinimo sritis. Dalyvaudami šiuose užsiėmimuose, mokiniai patobulins karjeros kompetencijas, labiau pažins save ir klasės draugus, gebės įvardyti savo vertybes ir asmenines savybes, sužinos, kaip ir kur ieškoti karjeros informacijos, kūrybiškai atlikdami užduotis tyrinės įvairias profesijas ir net suvaidins darbo pokalbius. Įdomi, aktyvi, praktinė veikla su kūrybos ir meniniais elementais, kuri patobulins karjeros kompetencijas, kurios būtinos sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

1 pamoka, 1 dalis

Trukmė: 30 min.

Savęs pažinimo sritis: pamoką pradedame nuo prisistatymo, pristatome numatomas veiklas ir siekiamus rezultatus, išsiaiškinami mokinių lūkesčiai, taikomas „lūkesčių banko” metodas, taip pat formuojame asmeninių klausimų dėžutę (klausimai vis traukiami visų 3 užsiėmimų metu, garsiai atsakoma į klausimus). Pereiname į kūrybinę užduotį, naudojame „Jeigu būčiau” arba „Klausimų – atsakymų“ kortelių žaidimą, kuriuo siekiame labiau pažinti savo klasės draugus, save, savo interesus, svajones ir asmenines savybes. Taip labiau susipažįstame vieni su kitais, formuojame teigiamą atmosferą.

Pertrauka 5 min.

2 dalis

Trukmė: 20 min.

Diskutuojame ir išsiaiškiname, kodėl svarbu pažinti save, savo vertybes, asmenines savybes, svajones, tobuliname savęs pažinimo kompetencijas, išsiaškiname savęs pažinimo būdus, pabrėžiama savanorystės svarba, pristatomos savanorystės ir ar šešėliavimo galimybės. Atliekamos praktinės užduotys: „Mano asmeninės savybės”. Atliktas užduotis reflektuojame, diskutuojame, apibendriname. Šią pamokos dalį užbaigiame interesų testu (naudojame planšetinius kompiuterius, įmonė turi 30 vnt. planšetinių kompiuterių).

Pertrauka 5 min.

2 pamoka

Trukmė: 40 min.

karjeros galimybių sritis: kūrybinė pamokos dalis. Analizuojame pasaulio profesijų įvairovę. Pagrindinė veikla – darbas grupėse, pasirinktos profesijos plakatų kūrimas ir pristatymas. Pasirenkamos formos – koliažas, tapyba, piešimas ir kita. Pagrindinė užduotis – kūrybiškai pavaizduoti ir pristatyti pasirinktą profesiją (reikalingos darbo priemonės, pagrindinės funkcijos darbe, kur galima įgyti šią profesiją, kodėl ji atrodo įdomi, patraukli, kokių gebėjimų, vertybių reikalauja šis darbas ir pan.). Grupių darbų profesijų ir jų plakatų pristatymai. Kiekviena grupė pildo kitos grupės užduočių klausimyną, analizuoja kitų grupių pristatymus. Po grupių pristatymų aptariama veikla, diskutuojame.

Pertrauka 15 min.

3 pamoka, 1 dalis

Trukmė: 25 min.

Karjeros planavimo sritis ir karjeros įgyvendinimo sritis: po pertraukos pamoką pradedame „Mano delnas“ praktiniu žaidimu. Vėliau pristatome, kaip ir kur rasti aktualią informaciją apie mokymosi galimybes, profesijas ir savęs pažinimą. Pristatomos naudingos nuuorodos, mokiniai praktiškai išbando naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais.

Pertrauka 5 min.

2 dalis

Trukmė: 30 min.

Antroje pamokos dalyje pereiname į karjeros įgyvendinimo sritį. Pagrindinė medžiaga rodoma įdomiai perteiktais vaizdo įrašais (kas yra CV, kaip atrodo darbo pokalbis, kaip jam pasiruošti ir pan.). Po įrašu aptariama matyta medžiaga ir mokiniai kviečiami praktiškai išbandyti darbo pokalbius. Vyksta teatrališki vaidinimai, kur vienas mokinys – darbdavys, kitas – žmogus, ieškantis darbo, bandoma suvaidinti darbo pokalbį. Pamoka užbaigiama diskusija (grįžtame prie apvalaus rato). Refleksijai pasirenkamas „Dvi kėdės“ metodas, šis metodas leidžia konstruktyviai įvardyti tiek teigiamas, vertingas patirtis ir pamokas, tiek tobulintinus aspektus.

Iš viso 180 min. iš kurių: 150 min. užsiėmimai, 30 min. pertraukų.

Pamokos gali vykti pagal mokyklos tvarkaraštį arba pagal pasiūlytą užsiėmimų planą (derinama su mokyklos administracija ar kuruojančiu mokytoju).

EDUKACIJOS UŽSAKYMAS

Organizatorius: viešoji įstaiga „Tavaip”

El. paštas: info@karjerosugdymas.lt

Tel. Nr. +370 64201276