Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip viešoji įstaiga „TAVAIP“ (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis platformoje www.karjerosugdymas.lt. Duomenų valdytojo duomenys: juridinio asmens kodas 305235959, registruotos buveinės adresas Pramonės g. 97-65, Vilnius, tel. +370 64201276, el. paštas info@karjerosugdymas.lt

1. Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

JŪSŲ KOMUNIKAVIMO DUOMENYS 1. Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris: a. norėdami susisiekti su Jumis dėl vykdomų atrankų; b. siųsdami Jums informaciją apie naujas atrankas ir "Karjeros ugdymas" naujienas. 2. Jūsų rinkodaros duomenys: Jūsų sutikimai gauti mūsų naujienlaiškius, Jūsų elektroninio pašto adresas, kuriuo užsakote mūsų naujienlaiškį apie paskelbtas naujas atrankas ir "Karjeros ugdymas" naujienas.

TECHNINIAI DUOMENYS Mes kaupiame, analizuojame ir perduodame Jūsų duomenis, siekdami užtikrinti sklandų svetainės veikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį mūsų įmonėje. Mes tvarkome techninius Jūsų duomenis, gautus iš analitinių paslaugų teikėjų – tokių kaip Google, Facebook. Rinkdami duomenis per „Google Analytics“ įrankius tvarkome statistinę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankomumą, Jūsų naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką mūsų svetainėje, kiek kartų apsilankėte mūsų svetainėje, iš kokios svetainės atėjote į mūsų svetainę, kokia paieška atvedė Jus į mūsų svetainę.

Kokius asmens duomenis atskleidžiame tretiesiems asmenims? Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 1. jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; 2. vykdant atrankas ar teikiant kitas paslaugas; 3. kitoms grupės įmonėms, jeigu duomenys būtini siekiant susijusių tikslų; 4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką; 5. jeigu būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba būtina juos tirti.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai yra būtina sutartinėms prievolėms arba įstatyminiams reikalavimams įvykdyti. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Rinkodaros pranešimai. Jums siunčiame rinkodaros pranešimus tik turėdami Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums sutikus, el. paštu Jums siųsime tiesioginės rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte "Karjeros ugdymas" naujienas. Visi rinkodaros pranešimų prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš "Karjeros ugdymas". Tai galite padaryti: susisiekę elektroniniu paštu info@karjerosugdymas.lt. Jums atšaukus prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami. Prašome atkreipti dėmesį, jog mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa bus vykdoma, Jūs dar galite ir toliau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Kokios yra Jūsų teisės? Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises? Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Atsakomybė. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.