PAMOKŲ TEMOS, TIKSLAI IR MEDŽIAGA

RUGĖJO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos tikslas: išsiaiškinti supratimą apie darbo paskirtį.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Garso įrašas pratybų užduočiai.

Pamokos tikslas: svajoti ir sukurti sėkmingos karjeros receptą.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

„Viskas apie mane“ užduočių lapas.

PROGIMNAZIJA

Pamokos tikslas: išsiaiškinti supratimą apie darbo paskirtį.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Garso įrašas pratybų užduočiai.

Pamokos tikslas: pasitelkiant svajones sukurti karjeros viziją.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 
„Jeigu būčiau“ kortelės (48 kortelės).

GIMNAZIJA

Pamokos tikslas: išsiaiškinti supratimą apie darbo paskirtį.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Garso įrašas pratybų užduočiai.

Pamokos tikslas: išsiaiškinti sėkmingos karjeros receptą, išryškinti svarbiausias asmenines ir darbo vertybes.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 
„Klausimų-atsakymų“ kortelės (30 kortelių).

SPALIO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos tikslas: patobulinti gebėjimus atpažinti savo emocijas, išryškinti asmenines savybes, pažinti save.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas: patobulinti savęs pažinimo kompetencijas ir įvardinti svarbiausias vertybes.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.
 • Komplimentų lapas.
„Surask 10 profesijų“ užduočių lapas.

PROGIMNAZIJA

Pamokos tikslas: tobulinti savęs pažinimo kompetencijas, išsiaiškinti asmenines savybes.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas: tobulinti savęs pažinimo kompetencijas ir įvardinti svarbiausias vertybes.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Kaip mane mato kiti užduoties lapas.
 
Interviu su profesionalais (profesijos) ir užduotys.

GIMNAZIJA

Pamokos tikslas: tobulinti savęs pažinimo kompetencijas, išsiaiškinti asmenines savybes.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas: tobulinti savęs pažinimo kompetencijas ir įvardinti svarbiausias vertybes.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Vertybių lapas.
 
Interviu su profesionalais  (profesijos) ir užduotys.

LAPKRIČIO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos tikslas: sužinoti, kas yra interesai ir išsiaiškinti savo interesus, mėgstamas veiklas.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas: sukurti superherojų ir susieti jį su savo asmeninėmis savybėmis, gebėjimais ir stiprybėmis.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Komplimentų lapas.

„Šią savaitę aš“ užduočių lapas.

PROGIMNAZIJA

Pamokos tikslas: tobulinti savęs pažinimo kompetencijas, išsiaiškinti asmenines savybes.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas: turinėti įvairius daiktus, gebėti sieti juos su profesijomis, dirbti grupėje.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 
„Kūrybinė mankšta“
užduoties lapas.

GIMNAZIJA

Pamokos tikslas: pažinti interesus ir stipriąsias puses.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas: pažinti savo gebėjimus, stiprybes ir gebėti jas sieti su konkrečiomis veiklomis, vieningai dirbti grupėje.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Kortelės.
 
„Kūrybinė mankšta“
užduoties lapas.

GRUODŽIO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos medžiaga:

 • „Protų kovų“ skaidrės.
 • Pildymo lapas.
 • 5 profesijų spalvinimo lapai.

Pamokos medžiaga:

 • Pratybų lapai (2 puslapiai).
 • Komplimentų lapas.

Profesijos spalvinimo ir užduočių lapas.

PROGIMNAZIJA

Pamokos medžiaga:

 • „Protų kovų“ skaidrės.
 • Pildymo lapas.

Pamokos tikslas: atlikti pasirinktos profesijos analizę, rasti ir susisteminti sau aktualią informaciją apie profesijas ir mokymosi galimybes, sukurti profesijos piešinį (surengti parodą).

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 
„Mano vizijos kūrimas“  užduočių lapai.

GIMNAZIJA

Pamokos medžiaga:

 • „Protų kovų“ skaidrės.
 • Pildymo lapas.

Pamokos tikslas: atlikti pasirinktos profesijos analizę, rasti ir susisteminti sau aktualią informaciją apie profesijas ir mokymosi galimybes, sukurti profesijos pristatymą.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai.
 • Pratybų lapas.
 • Naudingos nuorodos.
 
„Mano vizijos kūrimas“  užduočių lapai.

SAUSIO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos tikslas: supažindinti su savanoryste ir savanorystės idėjomis.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas:

žvelgiant į paveikslėlius surasti savanorsytės veiklos sritis.

Pamokos medžiaga:

 • Savanorystės paveikslėlių lapas.
 • Savanorystės veiklos sričių lapas (14 sričių);
 • Pamokos/praktinės veiklos žingsniai.

„Parašyk istoriją” užduoties lapas.

PROGIMNAZIJA

Pamokos tikslas: supažindinti su savanoryste, jos nauda ir savanorystės organizacijomis.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos medžiaga:

 • Žaidimo taisyklės;
 • Žaidimo pildymo lapas;
 • Žaidimo kortelės (2 lapai, 24 kortelės).
Užduoties lapas „Aš galiu, aš esu”.

GIMNAZIJA

Pamokos tikslas: supažindinti su savanoryste, jos nauda ir savanorystės organizacijomis.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos pratybų lapai, skaidrės skiriasi nuo progimanzijos pamokos.

Pamokos tikslas:

Supažindinti su 6 skrybėlių metodika ir išnagrinėti savanorystės temą.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės.
 • Pamokos žingsniai;
 • Pildymo lapas;
 • 6 skrybėlės.

VASARIO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos tikslas: išsiaiškinti, kas yra tikslas ir išsikelti savo tikslus.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas:

tyrinėti profesijų įvairovę ,susipažinti su keisčiausiomis ir įdomiausiomis profesijomis pasaulyje.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

„Origami užduočių žaidimas”

 • Žaidimo taisyklės;
 • Žaidimo užduotys;
 • Žaidimo šablonas kitoms užduotims.

PROGIMNAZIJA

Pamokos tikslas:

susipažinti su SMART tikslų kėlimo metodika ir išsikelti tikslą.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas:

pristatyti naudingų nuorodų sąrašą savarankiškam karjeros galimybių tyrinėjimu ir tyrinėti profesijų įvairovę, susipažinti su keisčiausiomis ir įdomiausiomis profesijomis pasaulyje.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.
Užduoties lapas „5 minučių dienoraštis”.

GIMNAZIJA

Pamokos tikslas:

susipažinti su SMART tikslų kėlimo metodika ir išsikelti asmeninius bei akademinius tikslus.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

 

Pamokos tikslas:

pristatyti naudingų nuorodų sąrašą savarankiškam karjeros galimybių tyrinėjimu ir tyrinėti profesijų įvairovę, susipažinti su keisčiausiomis ir įdomiausiomis profesijomis pasaulyje.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Užduoties lapas „5 minučių dienoraštis”.

KOVO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos tikslas:

susipažinti su žurnalistika ir žurnalisto profesija, sukurti savo savaitės naujieną.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas:

susipažinti su programuotojo profesija, sukurti savo internetinį puslapį.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Užduoties lapas „Sukurk profesijos komiksą”.

PROGIMNAZIJA

Pamokos tikslas:

susipažinti su žurnalistika ir žurnalisto profesija, pagilinti žinias apie profesijas bendraujant/imant interviu su pasirinktos srities profesionalu.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas:

susipažinti su kriptovaliutomis ir NFT.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.
Užduoties lapas „Mano karjeros klausimai”.

GIMNAZIJA

Pamokos tikslas:

susipažinti su žurnalistika ir žurnalisto profesija, pagilinti žinias apie profesijas bendraujant/imant interviu su pasirinktos srities profesionalu.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Pamokos tikslas:

susipažinti su blockchain technologija, kriptovaliutomis ir NFT bei sukurti savo NFT meną.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

Užduoties lapas „Mano karjeros klausimai”.

KOVO MĖN. PAMOKOS

PRADINUKAI

Pamokos tikslas:

sužinoti, kaip tinkamai pasiruošti pokalbiui dėl darbo, išsiaiškinti dažniausiai pasitaikančias klaidas darbo pokalbio metu.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas.

 

Pamokos medžiaga:

 • 3 užduotys: „Surask žodžius”, „Labirintas” ir „Nuspalvink darbo pokalbį”.
 • Atsakymų lapai.

Užduoties lapas „Profesijos lagaminas”.

PROGIMNAZIJA

Pamokos tikslas:

sužinoti, kaip tinkamai pasiruošti pokalbiui dėl darbo, išsiaiškinti dažniausiai pasitaikančias klaidas darbo pokalbio metu.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas;
 • Pratybų užduoties atsakymų lapas;
 • Priedas.

Žaidimo tikslas:

linksma ir kūrybiškai suvaidinti darbo pokalbį, pabrėžti emocijas ir elgesį, atsakyti į užduodamus klausimus, atskleisti darbo pozicijos motyvaciją.

Pamokos medžiaga:

 • Žaidimo taisyklės;
 • Darbo pozicijos kortelės;
 • Darbdavio kortelės;
 • Būsimo darbuotojo kortelės;
 • Klausimų kortelės.
Užduoties lapas „Mano emocijos”.

GIMNAZIJA

Pamokos tikslas:

išsiaiškinti, kaip tinkamai pasiruošti pokalbiui dėl darbo, sužinoti, kas yra darbo sutartis, savo teises bei pareigas.

Pamokos medžiaga:

 • Pamokos skaidrės;
 • Pamokos žingsniai;
 • Pratybų lapas;
 • Atsakymų lapas;
 • Priedas.

Žaidimo tikslas:

linksma ir kūrybiškai suvaidinti darbo pokalbį, pabrėžti emocijas ir elgesį, atsakyti į užduodamus klausimus, atskleisti darbo pozicijos motyvaciją.

Pamokos medžiaga:

 • Žaidimo taisyklės;
 • Darbo pozicijos kortelės;
 • Darbdavio kortelės;
 • Būsimo darbuotojo kortelės;
 • Klausimų kortelės.

Užduoties lapas „Mano emocijos”.

GEGUŽĖ

1 pamoka: Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas.

2 pamoka: Ar tikrai man reikia vizitinės kortelės? Praktinis darbas: vizitinių kortelių kūrimas pagal reikalavimus ir instrukcijas.

BIRŽELIS

1 pamoka: Noriu tapti verslininku: viskas apie nuosavą verslą, nuo ko pradėti?.

2 pamoka: Kūrybinė – praktinė veikla „Mano verslo planas“.

LIEPA

Naujasis karjerosugdymas.lt leidinys! Dovana prenumeratoriams, išsiuntimas paštu nurodytu adresu. Kaina prekyboje bus didesnė, nei prenumerata.

RUGPJŪTIS

1. 2023 – 2024 mokslo metų detalus karjerosugdymas.lt pamokų ir veiklų planas (pamokų temos, tikslai, uždaviniai, veiklos ir kita).

2. Nuotolinis susitikimas: 2023 – 2024 mokslo metų plano ir veiklų pristatymas, klausimai-atsakymai ir kita.

RUGSĖJIS IR KITI MĖNESIAI

Pamokos pagal 2023 - 2024 mokslo metų karjerosugdymas.lt veiklų planą.