„Įrašyk klausimus į debesėlius“ | Progimnazijai, Gimnazijai

2.00

1 pdf lapas „Įrašyk klausimus į debesėlius“.

Klasė: progimnazija (5-8 klasės), gimnazija (9-12 klasės).

Rūpimų klausimų sūkurimas į kuriuos mokiniai vėliau galėtų atsakyti patys ar padėdami tėvų, mokytojų ar karjeros specialistų. Ši technika skatina aktyvų įsitraukimą į paieškos medžiagą, kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius. Tai skatina savarankišką mokymąsi ir gilesnį dalyko supratimą, o tai yra esminiai įgūdžiai, norint mokytis visą gyvenimą ir siekiant akademinės sėkmės.